Rewitalizacja Śródmieścia

wloclawek.pl | 09.12.2016 | komentarze (0)

Diagnoza Włocławka, Śródmieścia, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz dyskusja z mieszkańcami – to główne punkty spotkania konsultacyjnego, które miało miejsce wczoraj (08.12.2016) w Starej Remizie przy Żabiej. W spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób.

- Proces konsultacji społecznych zaczynamy od spotkania z mieszkańcami, bo to mieszkańcy są i będą najważniejszą częścią procesu rewitalizacji – mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka. – Od wielu miesięcy powtarzam, że w centrum wszelkich działań związanych z rewitalizacją musi stać człowiek.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę m.in. na stan śródmiejskich nieruchomości, na sprawy bezpieczeństwa i czystości w centrum miasta, na ofertę kulturalną i aktywizację lokalnej społeczności: mieszkańcy mają świadomość, że powodzenie procesu rewitalizacji w dużej mierze zależy od nich samych.

Przypomnijmy: we Włocławku trwają intensywne prace związane z realizacją projektu „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”. Realizacja projektu zakłada m.in. opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Powstanie dokumentu poprzedzi kompleksowa diagnoza, na którą już teraz składają się: badania terenowe, rozmowy z mieszkańcami Włocławka oraz zbieranie danych z najróżniejszych obszarów: gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych czy dotyczących bezpieczeństwa. To nie koniec. Do opracowania rzetelnej diagnozy niezbędne jest przeprowadzenie pogłębionych wywiadów m.in. z mieszkańcami obszaru, osobami które w jego obrębie prowadzą działalność gospodarczą, właścicielami nieruchomości, przedstawicielami instytucji, czy organizacji pozarządowych działających w tym obszarze.

Z początkiem roku 2017 zaplanowane są spotkania grup roboczych, na które zaproszeni mogą się czuć wszyscy mieszkańcy Włocławka.

Swoje uwagi, sugestie i przemyślenia można również składać w kawiarence obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy 3 Maja 9. Kawiarenka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00–18.00 oraz w soboty w godzinach 11.00–16.00.

 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

Reklama