Dłużnicy AZK spłacają należności

wloclawek.pl | 25.01.2017 | komentarze (0)

Minął miesiąc od wejścia w życie Uchwały Rady Miasta Włocławek, która pozwala na umarzanie należności pieniężnych za lokale mieszkalne zarządzane przez Administrację Zasobów Komunalnych.

Od 23 grudnia 2016 r. do dnia 24 stycznia 2017 r. 43 osoby złożyły w AZK wnioski o szczególne umorzenie zadłużenia.

40 osób zdecydowało się na wpłatę jednorazowo 30% zadłużenia, a 3 osoby rozłożyły 40% zadłużenia na maksymalnie 5 rat.

W sumie dokonano wpłat w kwocie 129 544,06 zł ( do umorzenia kwota: 290 941,15 zł) oraz rozłożono na raty kwotę: 20 189,17 zł (do umorzenia: 30 283,71 zł), co daje w sumie kwotę 149 733,23 zł ( do umorzenia: 321 224,86 zł).

Przypomnijmy: Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Miasta Włocławek w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek zarządzane przez Administrację Zasobów Komunalnych, weszła w życie w dniu 21 grudnia 2016 r.

Uchwała pozwala na umorzenie znacznej części zadłużenia.

Wystarczy do dnia 31 marca 2017 r. W Administracji Zasobów Komunalnych złożyć wniosek i określić sposób spłaty części długu.

Przy jednorazowej spłacie 30 % zadłużenia, umorzone zostanie 70 %, a przy ratalnej spłacie w max 5 ratach 40 % zadłużenia, umorzone zostanie 60 % długu.

Aby nie być dłużnikiem Gminy, wystarczy zatem spłata części długu i terminowe płacenie bieżących należności.

Korzyści wynikające z Uchwały to możliwość zawarcia umowy najmu lokalu oraz ubieganie się o dodatek mieszkaniowy.

Szczegóły są dostępne na stronie: http://www.azk.wloclawek.pl/index.php/umorzenie-dlugow/


 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama