MOPR podsumował Program "Oddłużenie"

wloclawek.pl | 02.02.2017 | komentarze (0)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poinformował na swojej stronie internetowej, że w wyniku udziału w Programie Oddłużenie w okresie od września do grudnia 2016r.:

- 7 osób (43%) spośród 16 uczestników programu spłaciło całkowicie zadłużenie czynszowe wobec AZK

- 2 osoby (12,5%) zadeklarowały chęć spłaty pozostałego zadłużenia w ramach realizowanej przez Miasto Włocławek uchwały o oddłużaniu mieszkańców (Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Miasta Włocławek z dn. 28.11.2016r.)

- 9 osób (56%) od czasu udziału w programie nie korzysta z pomocy finansowej tutejszego ośrodka

W ramach kontynuacji programu planuje się objąć wsparciem w roku 2017r. łącznie 41 osób (23 osoby w I edycji w okresie od lutego do czerwca 2017r. oraz 18 osób w II edycji tj. od lipca do listopada 2017r.). Uczestnicy programu będą odbywać roboty publiczne w 12 instytucjach działających na terenie Miasta Włocławka.

Głównym celem Programu Oddłużenie jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych. Program umożliwia aktywizację społeczną i zawodową uczestników, wpływa na zmianę postaw beneficjentów.

Pełna informacja jest opublikowana pod adresem: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1478

 


 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama