Włocławek walczy z azbestem

wloclawek.pl | 20.02.2017 | komentarze (0)

Kwota 40 000 zł jest do rozdysponowania w tegorocznym, miejskim naborze wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest. Fundusze na ten cel pochodzą z budżetu Włocławka na 2017 rok, a dofinansowanie dotyczy nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek.

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania robót w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych.

O dofinansowanie robót mogą ubiegać się osoby, które użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych gminy Miasto Włocławek.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 31 marca 2017 r. osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 na stanowisku Wydziału Gospodarki Miejskiej i Środowiska (tam również można pobrać formularze wniosków do wypełnienia) lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, Zielony Rynek 11/13 , 87-800 Włocławek.

Wszelkie szczegóły dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z nieruchomości osób fizycznych, w tym druki do wypełnienia, są również dostępne tutaj: http://www.bip.um.wlocl.pl/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-usuniecia-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-nieruchomosci-osob-fizycznych-znajdujacych-sie-na-terenie-miasta-wloclawek-ze-srodkow-budzetu-miasta-w-2017r/

 

Od początku realizacji „programu azbestowego” na terenie Włocławka, tj. od roku 2011, z miejskiej dotacji na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, skorzystało blisko 120 osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości.

W roku 2011 z dotacji Urzędu Miasta skorzystało 15 osób, w roku 2012 - 22 osoby. W roku 2013 Urząd Miasta udzielił dotacji 19 osobom, w roku 2014 z programu „azbestowego” skorzystały 24 osoby, a w roku 2015 - 18 osób. W roku 2016 łącznie 19 włocławian skorzystało z dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu swoich nieruchomości.

 


 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama