11 kwietnia rusza nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

wloclawek.pl | 10.04.2017 | komentarze (0)

Z dniem 11 kwietnia we Włocławku ruszają terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas pierwszych w miejskich podstawówkach.

Jeśli chodzi o przedszkola i oddziały przedszkolne, to od 11 do 19 kwietnia 2017 r. rodzice mają czas na potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym przedszkolu). W terminie od 20 kwietnia do 5 maja 2017 r. będą prowadzone zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów). Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola nastąpi w maju 2017 r. Naturalnie, zaplanowano również rekrutację uzupełniającą.

Szczegółowy harmonogram naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-682017-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-5-kwietnia-2017-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-sk/

Jeśli chodzi o nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, to również w terminie od 11 do 19 kwietnia 2017 r. jest czas na składanie zgłoszeń rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Zapisy (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów) będą prowadzone w terminie od 20 kwietnia do 5 maja 2017 r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły nastąpi w maju 2017 r. Zaplanowano również rekrutację uzupełniającą.

Szczegółowy harmonogram naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-692017-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-5-kwietnia-2017-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-s/
 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama