Będą fundusze na wsparcie firm

wloclawek.pl | 11.04.2017 | komentarze (0)

Obradował Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Podczas piątkowego (7 kwietnia) posiedzenia gremium zajmowało się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o duży pakiet konkursów, które zostaną ogłoszone w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Podjęte decyzje dotyczą pieniędzy, które przeznaczamy m. in. na wsparcie zagranicznej ekspansji małych i średnich firm, rozwój e-usług w publicznym lecznictwie i rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej.

Przygotowywane do ogłoszenia konkursy ZIT-owskie uruchomią środki na inwestycje (w tym zakupy) w szkołach zawodowych, tworzenie nowych miejsc w przedszkolach (w tym konkursie będą mogły aplikować tylko samorządy terytorialne), budowę ścieżek rowerowych, systemową opiekę nad dziećmi do lat trzech, rozwiązania w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, ochronę pozostających w rękach samorządów zasobów kultury i ochronę przyrody.

Pełna informacja na ten temat: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/30696-posiedzenie-komitetu-monitorujacego


 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama