Samorząd Włocławka wesprze kulturę i sztukę

wloclawek.pl | 25.04.2017 | komentarze (0)

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań określonych w specyfikacji otwartego konkursu, wynosi 140 000,00 zł.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać m.in. projekty mające na celu aktywizację społeczności lokalnej, w tym seniorów; przedsięwzięcia polegające na organizacji otwartych wydarzeń, festiwali, przeglądów, koncertów i konkursów, a także edukacja artystyczna dzieci i młodzieży.

Szczegóły otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku, są dostępne pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-802017-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-18-kwietnia-2017-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-nr-1-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania/

 


 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama