"Rodzina w Centrum" - kolejny etap realizacji projektu

wloclawek.pl | 04.05.2017 | komentarze (0)

MOPR zapowiada kontynuację działań mających na celu wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej. Na rok 2017 zaplanowano kontynuację poradnictwa rodzinnego, a także szereg nowych form wsparcia.

W kwietniu kolejny raz odbędzie się specjalistyczne poradnictwo rodzinne - prawne i pedagogiczne. Od maja 2017 roku w Centrum Wsparcia Rodziny systematycznie odbywać się będzie specjalistyczne poradnictwo rodzinne - prawne, psychologiczne, pedagogiczne i tak bardzo wyczekiwane, specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychiatryczne.

Dla rodziców i opiekunów zaplanowano na ten rok warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, zaś dla dzieci, których rodzice uczestniczą w owych warsztatach, będą zorganizowane ciekawe zajęcia animacyjne.

To nie koniec nowości w projekcie. Mając na uwadze rozwój i wsparcie najmłodszych, w 2017 roku dla dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych i przebywających w pieczy zastępczej, a także osób opuszających pieczę zastępczą zaplanowano szereg ciekawych warsztatów, w tym, warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty wzmacniające pt. „Moje Emocje”.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta w trakcie trwania całego projektu.

Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1551

 


 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama