Włocławek przyjazny rodzinom

wloclawek.pl | 18.05.2017 | komentarze (0)

Urząd Miasta wydał informator dotyczący Karty Dużej Rodziny. W publikacji można znaleźć informacje o tym, komu przysługuje Karta Dużej Rodziny, gdzie złożyć wnioski oraz jakie zniżki przysługują z tytułu posiadania Karty. W informatorze zawarte zostały również wiadomości dla lokalnych firm i przedsiębiorstw, na temat zasad przystąpienia do Programu w roli partnera udzielającego zniżek, ulg i bonifikat. W informatorze można znaleźć wykaz instytucji udzielających pomocy i wsparcia rodzinom w sytuacjach kryzysowych.

Informator został wydany w formie broszury, ale jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/216/informator-karta-duzej-rodziny

Za realizowanie polityki prorodzinnej Miasto Włocławek zostało wyróżnione tytułem: Gmina wspierająca rodzinę.

- Na politykę społeczną składa się bardzo wiele działań, które podejmujemy na rzecz rodziny, dzieci, edukacji czy szeroko pojętej polityki senioralnej. Z systemu zniżek w programach Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny korzysta obecnie kilka tysięcy włocławian – mówi prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

We wrześniu 2016 roku Gmina Miasto Włocławek przystąpiła do konkursu pn. Gmina wspierająca rodzinę organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Warunkiem otrzymania tytułu  było wykazanie, że Włocławek promuje działania przyjazne mieszkańcom.

Jury konkursowe oceniało m.in. jakie konkretne działania są realizowane na rzecz rodzin przez instytucje i jednostki miejskie, czy podejmowane są działania mające na celu integrację rodzin, w jaki sposób aktywizuje się seniorów włocławskich, czy organizuje się zajęcia dla dzieci i młodzieży zachęcające do aktywnego spędzania wolnego czasu, w jaki sposób wspiera się osoby niepełnosprawne i ich rodziny, czy podejmuje się działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wiele innych działań przyjaznych mieszkańcom.

Włocławskie działania zaprezentowane w konkursie zostały ocenione pozytywnie, a miasto Włocławek otrzymało certyfikat nadający tytuł: Gmina wspierająca rodzinę.


 

 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama