Miasto dofinansuje wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci

wloclawek.pl | 31.05.2017 | komentarze (0)

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy Miasta Włocławek poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2017.

Zadanie polegać będzie na organizacji na obiektach OSiR zajęć sportowych, rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście Włocławek podczas wakacji, minimum trzy tygodnie w lipcu i trzy tygodnie w sierpniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach dopołudniowych. Zajęcia powinny być prowadzone dla różnych grup wiekowych i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w różnych dyscyplinach sportu.

Na realizację tego zadania przewidziano kwotę 30 tys. zł. Termin składania ofert do 14 czerwca 2017 r. Szczegóły konkursu: http://www.bip.um.wlocl.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nr-2-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-miasta-wloclawek-w-roku-2017-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-inne-podmioty-prowa/


 


 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama