Miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością w ZUS

wloclawek.pl | 02.06.2017 | komentarze (0)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą współdziałać na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością.
Fundusz dodatkowo sfinansuje dostosowanie stanowisk pracy w ZUS do potrzeb niepełnosprawnych, co pozwoli Zakładowi zwiększyć zatrudnienie tej grupy osób.

Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska oraz Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu PFRON podpisali 31 maja dwa porozumienia:o współpracy w przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, oraz o  wsparciu finansowym dla ZUS w związku z planami zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Porozumienie o współpracy między ZUS a PFRON przewiduje przede wszystkim promocję kompleksowej rehabilitacji wśród osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także wprowadzeniu w życie narzędzi, które posłużą tworzeniu warunków do powrotu do pracy osobom niepełnosprawnym i utrzymaniu się na tym rynku. Obie strony zadeklarowały, prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych służących aktywizacji niepełnosprawnych.

Zdaniem Prezesa PFRON misją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.- Naszym naturalnym sojusznikiem jest administracja i instytucje publiczne, które ze względu na społeczną siłę oddziaływania powinny być liderami w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – mówi Robert Kwiatkowski, Prezes Funduszu.

Z kolei Prezes ZUS podkreśliła, że osoby niepełnosprawne to pełnosprawni pracownicy z niejednokrotnie większym potencjałem niż osoby pełnosprawne.- Chcemy by Zakład był miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie chcemy pokazać, że niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy– mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

W ramach realizowanego przez Fundusz programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma finansowe wsparcie na tworzenie i dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym także wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych. ZUS może liczyć na dofinansowanie jednego miejsca pracy osoby niepełnosprawnej do kwoty 18 tys. zł.W całej Polsce ZUS zatrudnia 1594 osób niepełnosprawnych, co stanowi 3,51 proc. ogółu zatrudnionych.Celem, którego podjęła się Prezes ZUS, jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osóbniepełnosprawnych do pułapu 6 proc. wszystkich zatrudnionych w Zakładzie.

 

 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama