Kultura i sztuka z dofinansowaniem

wloclawek.pl | 06.06.2017 | komentarze (0)

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

139 000,00 zł to łączna wysokość środków publicznych rozdysponowanych na realizację zadań.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymały m.in. projekty mające na celu aktywizację społeczności lokalnej, w tym seniorów; przedsięwzięcia polegające na organizacji otwartych wydarzeń, festiwali, przeglądów, koncertów i konkursów, a także edukacja artystyczna dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje o wysokości przyznanych dotacji dostępne są pod adresem http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1272017-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-1-czerwca-2017-r-w-sprawie-wyboru-i-ogloszenia-najkorzystniejszych-ofert-zlozonych-w-otwartym-konkursie-ofert-nr-1-na-realizacje-zadania/ .


 

 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama