Rusza druga edycja Programu Oddłużenie

wloclawek.pl | 30.06.2017 | komentarze (0)

Od 03.07.2017 r. do 30.11.2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Administracją Zasobów Komunalnych, będzie realizował II edycję „Programu Oddłużenie”.

Głównym celem programu jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności. Istotne jest, że cel ten ma zostać osiągnięty nie poprzez wsparcie pasywne (wypłatę świadczeń), lecz poprzez aktywizację zawodową.

Osoby przystępujące do Programu będą zatrudnione w ramach robót publicznych od lipca 2017 do listopada 2017r na terenie Miasta Włocławek m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg, Środowiskowym Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, Miejskiej Jadłodajni, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „MALUCH”.

Uczestnicy Programu są zobowiązani przekazywać przynajmniej 50% ze swojego wynagrodzenia na konto AZK w ramach spłaty zadłużenia.

Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1603

 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama