Włocławek - Miasto Przyjazne Seniorom

wloclawek.pl | 18.01.2017 | komentarze (0)

Dnia 17 stycznia we włocławskim ratuszu zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Stowarzyszeniem MANKO, realizującym Program „Ogólnopolska Karta Seniora”.

W tym samym dniu Włocławek otrzymał również certyfikat: „Miasto Przyjazne Seniorom”.

- Staramy się kreować politykę senioralną i aktywizować środowisko osób starszych. Bardzo nam zależy, żeby seniorzy czuli się dobrze we Włocławku i myślę, że nasze działania spotykają się z pozytywnym oddźwiękiem – mówi prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

Karta Seniora – edycja włocławska jest kolejny ukłonem w stronę osób w wieku 60+. We Włocławku działają m.in. trzy uniwersytety trzeciego wieku oraz kluby seniora, co pokazuje, że seniorzy są środowiskiem aktywnie współtworzącym miejską politykę społeczną. Łącznikiem pomiędzy samorządem a seniorami jest Włocławska Rada Seniorów – gremium opiniotwórcze i doradcze.

Wyjątkowość Włocławka jako miejsca przyjaznego seniorom podkreśla również Łukasz Salwarowski ze Stowarzyszenia MANKO:

- Miasto Włocławek jest wyjątkowe, gdyż aktywnie i perspektywicznie realizuje politykę senioralną. W kontekście Karty Seniora należy zaznaczyć, że jest ona ważnym narzędziem edukacji, zarówno seniorów, jak i przedsiębiorców.

Włocławek przystąpił do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora” jako 21. ośrodek, który – w ramach miejskiej edycji karty, zaoferuje osobom w wieku 60+ różnorodne ulgi i preferencje.

Dnia 17 stycznia we Włocławku odbył się „Dzień z Kartą Seniora”. W przyjaznym seniorom Centrum Kultury Browar B. zorganizowano spotkania i prezentacje, mające na celu zaprezentowanie idei Karty Seniora. „Dzień z Kartą Seniora” był też inspiracją dla wszystkich, którzy pragną wspierać środowiska senioralne oraz inspiracją dla samych seniorów, do aktywnego udziału w życiu miasta.

Przypominamy, że wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Włocławek można składać w Urzędzie Miasta – w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego przy ul. Kościuszki 12.

Pierwszymi lokalnymi, tj. włocławskimi partnerami Ogólnopolskiej Karty Seniora, są: GEERS Aparaty słuchowe, Centrum Kultury Browar B., Miejska Jadłodajnia „U św. Antoniego”, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, Spółka „BAZA”, Teatr Impresaryjny, Zakład Aktywności Zawodowej.

Informacje o Karcie Seniora, w tym o ogólnopolskich oraz lokalnych partnerach Programu, są dostępne pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/205/karta-seniora

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

Reklama