Straż Miejska podsumowuje

wloclawek.pl | 31.07.2017 | komentarze (0)

Straż Miejska opublikowała na swojej stronie internetowej zestawienie szczegółowych wyników działania w I półroczu 2017 roku. Porównując półrocza lat 2016 i 2017 odnotowano znaczny wzrost zrealizowanych interwencji, czyli z 6.264 do 7.491 w półroczu roku bieżącego.

Strażnicy informują, że w sposób znaczący wzrosła liczba interwencji wobec osób nietrzeźwych. W ubiegłym półroczu (2016) było ich 429, a w półroczu bieżącym 513. Dotyczyły one konwojów do miejsca zamieszkania, szpitala a także do KMP Włocławek. W bieżącym półroczu odnotowano również bardzo istotny wzrost próśb o pomoc w rozruchu aut. W pierwszym półroczu 2016 było ich 155, a w bieżącym półroczu 350.

Dość znacząco zmieniła się również restrykcyjność, którą można wyrazić liczbą nałożonych mandatów karnych. W pierwszym półroczu 2016 roku było ich 374, natomiast przez sześć miesięcy roku bieżącego 910. Strażnicy dodają, że zwiększenie restrykcyjności było podyktowane koniecznością zwiększenia skuteczności działań wobec osób permanentnie i notorycznie popełniających wykroczenia, które zaliczają się do najbardziej dokuczliwych społecznie, czyli: zakłócanie spokoju, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych oraz inne towarzyszące tym wykroczeniom naruszenia prawa.

Pełne opracowanie jest opublikowane pod adresem: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1245&Itemid=1


 

 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama