Przedsiębiorco, uważaj by nie stracić prawa do zasiłku

ZUS | 04.09.2017 | komentarze (0)

Ponad 5,4 tys. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim dostanie w najbliższym czasie pismo z ZUS, a w nim wyliczenie zaległych składek. Łączna kwota ich zadłużenia przekracza 20 mln złotych.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają taką wiadomość, powinni ją dokładnie przeczytać. Podana kwota niedopłaty w należnych składek po 1 stycznia 2018 r. będzie miała przykre konsekwencje.

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy będą opłacali składki na wszystkie ubezpieczenia i fundusze jednym przelewem na jeden rachunek. Wpłata zostanie automatycznie podzielona na wszystkie opłacane ubezpieczenia i fundusze począwszy od najstarszego zadłużenia. Nowe zasady rozliczeń będą miały wpływ na podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie na koncie, ZUS rozliczy wpłaty składek na najstarsze zaległości. Wpłata najpierw pokryje zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Brak pełnego i terminowego pokrycia składek na ubezpieczenia społeczne będzie skutkował brakiem podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a to oznacza, że jeśli przedsiębiorca zachoruje, to nie otrzyma zasiłku chorobowego.

W listach klienci znajdą informację, że tylko spłata zadłużenia i odsetek za zwłokę oraz terminowe regulowanie bieżących składek zagwarantuje płatnikowi pozostanie w ubezpieczeniu i utrzymanie prawa do świadczeń krótkoterminowych. Dowiedzą się także o możliwości wystąpienia z wnioskiem
o rozłożenie zadłużenia na raty. Podpisanie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty do końca grudnia 2017 r. oraz regulowanie należności gwarantuje, że wpłaty przekazywane po 1 stycznia 2018 r. będą rozliczane na składki bieżące i na raty, co umożliwi pozostanie w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym. Płatnicy, którzy mają zadłużenie w ZUS, mogą liczyć na pomoc doradcy ds. ulg i umorzeń.

Doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zadłużenia, dostosowane do indywidualnej sytuacji płatnika oraz pomoże w przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie zadłużenia na raty.

Ważne   

Już od października ZUS będzie informował płatników o ich indywidualnym rachunku bankowym tak, aby do 31 grudnia 2017 roku informacja trafiła do wszystkich przedsiębiorców. Jeśli ktoś ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to po zmianie tam właśnie znajdzie swój numer rachunku składkowego (w zakładce „Płatnik”). Jeśli do końca grudnia 2017 r. płatnik nie otrzyma z ZUS informacji o numerze rachunku składkowego powinien skontaktować się z placówką ZUS albo z Centrum Obsługi Telefonicznej (22 560 16 00 - COT). W 2018 r. bez informacji o numerze rachunku składkowego płatnik nie będzie mógł opłacić żadnych składek.

 

 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama