"Program Oddłużenie" rusza kolejna edycja

wloclawek.pl | 29.01.2018 | komentarze (0)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Administracją Zasobów Komunalnych rozpoczyna kolejną edycję „Programu Oddłużenie”.

Głównym celem programu jest pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zagrożonym utratą mieszkania w związku z zaległościami w opłatach czynszowych, utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania oraz zapobieganie eksmisjom i bezdomności.

Program będzie realizowany w 2 edycjach: II-V.2018r. oraz VII – X.2018r.

Osoby przystępujące do Programu będą zatrudnione w ramach robót publicznych na terenie Miasta Włocławek m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg, Środowiskowym Domu Samopomocy, Miejskiej Jadłodajni, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „MALUCH”. Uczestnicy Programu są zobowiązani przekazywać przynajmniej 50% ze swojego wynagrodzenia na konto AZK w ramach spłaty zadłużenia.

Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1823

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama