Od 1 lutego zmiany w selekcji odpadów

wloclawek.pl | 31.01.2018 | komentarze (0)

Z dniem 1 lutego zacznie obowiązywać wymóg selektywnego zbierania 5 frakcji odpadów, które zostały podzielone na: papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz zmieszane odpady komunalne.

Nadal wyjątkiem będą przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe czy rozbiórkowe oraz zużyte opony, które należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej 4.

Od 1 lutego 2018 r. frakcje odpadów w zabudowie jednorodzinnej będą zbierane w pojemnikach i workach o kolorystyce przyporządkowanej danej frakcji.

W żółtych workach z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" zbierane będą odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Do niebieskich worków z napisem "Papier" będzie trzeba wyrzucać odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury. Do zielonych worków z napisem "Szkło" zbierane będą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła.

Używane obecnie do odpadów suchych pojemniki koloru zielonego zostaną utrzymane w dotychczasowej kolorystyce i oklejone odpowiednim napisem "Odpady zmieszane" przeznaczone będą do zbierania w sposób nieselektywny lub pozostałości po selekcji.

Pojemniki koloru brązowego na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zostaną oklejone napisem "Bio".

W zabudowie wielolokalowej odpady komunalne będą zbierane w pojemnikach oznaczonych kolorami przyporządkowanymi do poszczególnych frakcji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zbierajselektywnie.pl


 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama