Są środki na usuwanie trującego azbestu

wloclawek.pl | 01.02.2018 | komentarze (0)

Kwota 50 000 zł z miejskiego budżetu została zaplanowana do rozdysponowania w tegorocznym naborze wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie dotyczy nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Włocławek, których właścicielami/użytkownikami są osoby fizyczne.

Wsparcie finansowe obejmuje demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych. Należy pamiętać, że aby udzielenie dofinansowania było możliwe, nieruchomość musi być ujęta w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych Gminy Miasto Włocławek.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych można składać w terminie do 30 marca 2018 r.

O szczegółach pisaliśmy tutaj: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/7482/ruszyl-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-usuwania-azbestu


 


 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama