Ciąża a rejestracja w urzędzie pracy

Zielona Linia | 08.02.2018 | komentarze (0)

Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna, należy być zdolnym i gotowym do podjęcia zatrudnienia. Czy zatem ciąża uniemożliwia rejestrację w urzędzie pracy? Na ten temat urosło wiele mitów, które zazwyczaj wynikają z niewiedzy. Internet jest pełen sprzecznych informacji, dlatego zawsze warto w takich sytuacjach pytać u źródła. Konsultanci Zielonej Linii pod numerem 19524 codziennie odpowiadają na pytania związane z urzędem pracy.

Czy ciąża może być przyczyną odmowy rejestracji w urzędzie pracy?

Sam fakt, iż kobieta jest w ciąży, nie może być powodem odmowy rejestracji. Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania pracy. Stąd też kobieta spodziewająca się dziecka, która deklaruje, że jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, może zarejestrować się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Przez cały okres ciąży zarejestrowana będzie miała identyczne prawa i obowiązki jak pozostałe osoby bezrobotne. Różnica dotyczy jedynie możliwego okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Brak zdolności do pracy u ciężarnej

Kobieta – zarejestrowana jako bezrobotna, która ze względu na stan zdrowia w czasie ciąży nie może podejmować pracy i otrzymała zwolnienie lekarskie, powinna powiadomić o tym fakcie urząd pracy w ciągu dwóch dni od otrzymania L4, np. telefonicznie. Natomiast w ciągu siedmiu dni zwolnienie powinno być dostarczone do urzędu. Kobieta nie musi go dostarczać osobiście, może to zrobić osoba trzecia.

Co szczególnie ważne – osoba bezrobotna, która przebywa na zwolnieniu ponad 90 dni, straci status. Kobieta w ciąży podlega ochronie i nie zostanie wyrejestrowana, nawet jeśli długość zwolnienia lekarskiego przekroczy 90 dni.

Poród a sytuacja bezrobotnej

Po porodzie kobieta zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy będzie chroniona przed wyrejestrowaniem przez okres, przez który uprawniona by była, zgodnie z odrębnymi przepisami, do zasiłku macierzyńskiego.

W sytuacji, gdy kobieta urodzi dziecko w trakcie pobierania zasiłku lub w okresie miesiąca po ustaniu jego pobierania, urząd wydłuży okres wypłaty o czas, zgodnie z którym przysługiwałby jej zasiłek macierzyński.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji osoby bezrobotnej można uzyskać w serwisie internetowym Zielonej Linii oraz pud numerem telefonu 19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 


 

 

           dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama