Nowe kwoty przychodów dla emerytów i rencistów

wloclawek.pl | 01.12.2016

Od 1 grudnia 2016 zmieniają się kwoty przychodów decydujące o  zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kwota miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie, zawieszenie emerytury lub renty wynosi:

·         70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj.2838,60 zł

·         130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5271,60 zł 

Osiągnięcie przychodu nie przekraczającego kwoty 2838,60zł nie powoduje zmniejszenia emerytury lub rent. 

Osiągnięcie przychodu przekraczającego kwotę 5271,60zł powoduje zawieszenie emerytury lub renty.  

Od grudnia wzrosła również kwota przychodu, jaką mogą uzyskać osoby pobierające rentę socjalną i wynosi 2838,60zł.  

Graniczne kwoty przychodu dla 2016r. stosowane przy zmniejszaniu, zawieszaniu emerytury lub renty wynoszą: 

·         34 054,40 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2016 r.,

·         63 243,30 zł - suma kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w 2016 r.

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

Reklama