Brak środków w budżecie 2017 na podwyżki dla oświaty. "Solidarność" reaguje

Solidarność | 06.12.2016

W projekcie budżetu na 2017 rok zabrakło środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz placówek oświatowych. W tej sprawie  Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej zwróciła się do prezydenta miasta Włocławek o pilne spotkanie i omówienie sytuacji w oświacie. Treść listu poniżej.

 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej z niezadowoleniem przyjmuje fakt braku środków finansowych w projekcie budżetu na 2017 r. na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz placówek oświatowych w Mieście Włocławku.

 

Zwracamy się do Pana Prezydenta o wprowadzenie autopoprawki do projektu budżetu na 2017 r. i zagwarantowanie w tym budżecie środków finansowych na co najmniej 15 procentowy wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz placówek oświatowych w Mieście Włocławku.

 

Zarobki tej grupy zawodowej są najniższe spośród włocławskich pracowników samorządowych, do których należą także pracownicy administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych. Część pracowników administracyjno-obsługowych w szkołach włocławskich otrzymuje najniższą ustawową płacę minimalną. Wielu innych pracowników zarabia niewiele więcej, nie korzystają oni z podwyższenia płacy minimalnej. Z roku na rok wynagrodzenia tych pracowników ulegają spłaszczeniu. Proces ten pogłębi się gdy ustawowa płaca minimalna wzrośnie do 2 tys. zł. od 1 stycznia 2017 r.

 

Ponadto wnioskujemy o zwiększenie w przyszłym roku środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów do wysokości 0,3 proc. planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Od kilku lat środki przeznaczane na ten cel nie pokrywają nawet niewielkiego wsparcia dla najbardziej chorych nauczycieli i nauczycieli emerytów, w tym na nowotwory.

 

Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie umieszczeniem w uzasadnieniu projektu budżetu Miasta Włocławek na 2017 r. zapisu o zmniejszeniu zatrudnienia we włocławskiej oświacie o 50 etatów w stosunku do roku 2016, w tym o ok. 30 etatów nauczycielskich i ok. 20 etatów pracowników niepedagogicznych.

 

W związku z planowaną reformą oświaty i pracami Zespołu ds. sieci szkolnej we Włocławku te przewidywania wydają się przedwczesne. Z wyliczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej, na podstawie Systemu Informacji Oświatowej, wynika, że w takich miastach jak Włocławek liczba etatów, w związku z wprowadzaną reformą, może ulec zwiększeniu. Jeśli jednak zwolnienia miałyby nastąpić, np. z powodu niżu demograficznego, wnioskujemy do Pana Prezydenta o rozważenie wprowadzenia w życie programu dobrowolnych odejść z oświaty, polegającego na wypłacaniu dodatkowych rekompensat finansowych osobom uprawnionym, deklarującym przejście na wcześniejszą emeryturę lub dobrowolnie odchodzącym z zawodu. Taki program przyjęło niedawno Miasto Elbląg zarówno dla nauczycieli jak i pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych.

 

 

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

Reklama