Miasto odpowiada "Solidarności" - nie będzie redukcji zatrudnienia

wloclawek.pl | 12.12.2016

Miasto odpowiada „Solidarności” oświatowej: nie ma planów związanych z redukcją zatrudnienia w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Odpowiadając na pismo, jakie skierował do ratusza Wojciech Jaranowski LIST – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, Barbara Moraczewska – zastępca Prezydenta Włocławka poinformowała, że niepokój spowodowany umieszczeniem w uzasadnieniu projektu budżetu Miasta Włocławek na 2017r. informacji o planowanym zmniejszeniu zatrudnienia we włocławskiej oświacie, jest bezzasadny, a pochopnie wyciągnięte wnioski podane do wiadomości publicznej, świadczą o braku znajomości zasad konstruowania projektu budżetu na kolejne lata.

W liście prezydent Barbary Moraczewskiej do Wojciecha Jaranowskiego, czytamy m.in.:

„Budżet opracowany we wrześniu 2015r. na kolejny 2016 rok uwzględniał zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2016r. Gimnazjum Nr 9, w którym zatrudnieni byli nauczyciele oraz pracownicy administracyjno – obsługowi. Ponadto uwzględnione były również stanowiska w księgowości oraz  płacach szkół i Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli, które od 1 stycznia 2017r. wejdą w skład nowo utworzonej jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych. Zarówno osobom, które straciły pracę w Gimnazjum Nr 9 jak  i przechodzącym do Centrum Usług Wspólnych zaproponowano pracę, o czym doskonale wiedziały związki zawodowe. Etaty zniknęły, ale pracownicy kontynuują zatrudnienie na innych (obecnych również w 2016r.) etatach uwolnionych z różnych przyczyn przez pracowników w poszczególnych placówkach oświatowych.”

Mając na uwadze dobro uczniów oraz nauczycieli na dzień dzisiejszy, nie ma planów związanych z redukcją zatrudnienia w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Tekst odpowiedzi prezydent Barbary Moraczewskiej na pismo Wojciecha Jaranowskiego LIST

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

Reklama