Wkrótce ruszy Centrum Wsparcia Rodziny

wloclawek.pl | 28.12.2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że zakończono prace remontowe w siedzibie Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Żytniej 58. W chwili obecnej w pomieszczeniach trwają prace porządkowe, ustawione zostały pierwsze meble. Już wkrótce Centrum będzie gotowe na przyjęcie pierwszych beneficjentów: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1433

Projekt pod nazwą „Rodzina w Centrum” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w partnerstwie z trzema Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, jednym Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz dziewiętnastoma Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko–pomorskiego.

Ogólna wartość projektu wynosi: 11482020,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 9759717,00 zł.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” zaplanowano formy wsparcia, takie jak m.in.: specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, prawne, psychologiczne; warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą, spotkania dotyczące tworzenia, działania i funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo- wychowawczych do 14 dzieci.

Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta w trakcie trwania całego projektu.

Centrum Wsparcia Rodziny znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Żytniej 58, pokój nr 20 (I piętro), telefon kontaktowy: (54) 413-50-96 , wewn. 63.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w siedzibie Centrum Wsparcia Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Żytnia 58, u asystentów rodziny i pracowników socjalnych Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, a także tutaj: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1405

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

Reklama