Są pierwsze efekty programu "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"

wloclawek.pl | 13.07.2017

Od maja 2017 Straż Miejska we Włocławku realizuje reedycję programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości". Jego celem jest wypieranie z przestrzeni publicznej nie tylko wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu, ale innych i równie uciążliwych wykroczeń towarzyszących.

Tylko w dwóch pierwszych miesiącach realizacji programu strażnicy nałożyli 150 mandatów karnych, udzielili 156 pouczeń oraz skierowali 21 wniosków o ukaranie do sądu. Założenia tego programu są realizowane przy ścisłej współpracy monitoringu wizyjnego miasta. Jak ważny jest to element w poszerzaniu bezpiecznej przestrzeni i warto przywołać dane, że tylko w analizowanym okresie operatorzy monitoringu zgłosili łącznie 379 interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych: 211 z nich dotyczyło zgłoszeń o leżących osobach w stanie upojenia alkoholowego, co kwalifikowane jest jako nieobyczajne zachowanie w miejscu publicznym.

Więcej na temat tego programu i pozostałych przedsięwzięć Straży Miejskiej we Włocławku: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1241&Itemid=1

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama