25 tysięcy na "mikrodziałania"

wloclawek.pl | 27.07.2017

25 tysięcy złotych w puli na „mikrodziałania” w obszarze rewitalizacji.Lada dzień ruszy konkurs projektów lokalnych!

Adresaci konkursu to m.in. nieformalne grupy mieszkańców, grupy obywatelskie, instytucje,organizacje pozarządowe czy osoby fizyczne. Ale mówiąc wprost: konkurs jest skierowany do wszystkich, którym zależy na pobudzeniu i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji. Dlatego też pomysły powinny spełniać określone kryteria. Takie jak m.in. zachęcenie mieszkańców terenu rewitalizacji do podejmowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego, wspieranie lokalnej integracji czy aktywizację społeczności sąsiedzkich. Dodatkowymi atutami projektów będą również otwartość na różne grupy społeczne oraz innowacyjność tematyki, metod i narzędzi działania.

Do rozdysponowania w ramach konkursu pozostaje kwota 25 000 zł. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego może wynosić od 500 zł do 2500 zł. Warto dodać, że chodzi o projekty społeczne, których działania powinny zostać zrealizowane w ciągu 60 kolejnych, następujących po sobie dni. Nabór projektów prowadzony będzie w systemie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.Pytania odnośnie konkursu należy kierować na adres mailowy: rewitalizacja@um.wloclawek.pl, telefonicznie: 54/ 414 43 09, 414 43 08, 414 40 43 lub osobiście w Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ul. 3 Maja 9.

Nabór projektów będzie możliwy za pomocą formularza zgłoszeniowego, który można znaleźć na stronach internetowych: wloclawek.pl oraz rewitalizacja.wloclawek.eu. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe we Włocławku przy ul. 3 Maja 9 w godzinach jej funkcjonowania, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 18.00, w sobotę w godzinach 11.00 – 16.00. Wyboru projektów dokona Komisja Konkursowa.Szczegóły (m.in. regulamin i karta zgłoszenia) można znaleźć pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1892017-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-21-lipca-2017-r-w-sprawie-ustanowienia-regulaminu-wsparcia-projektow-lokalnych-realizowanych-na-obszarze-rewitalizacji-w-miescie-wloclawek/

Konkurs odbywa się w związku z realizację projektu pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama