We Włocławku zakończyli staże zawodowe

wloclawek.pl | 11.08.2017

We włocławskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży beneficjenci projektu „Akcja Aktywizacja-YEI” zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

Beneficjenci podczas odbywania stażu nabyli umiejętności praktyczne i wykonywania zadań zgodnie z programem pod okiem opiekuna stażu. Bardzo dobrze poznali zasady organizacji i mechanizm funkcjonowania zakładów pracy, w których odbywali staż. Poszerzyli wiedzę zdobytą na kursach zawodowych realizowanych w ramach projektu, rozwinęli umiejętności wykorzystywania jej w praktyce.

Bardzo dobrze przygotowani zostali do samodzielnego wykonywania pracy i odpowiedzialności za powierzone zadania. Staże zawodowe włocławskich beneficjentów projektu przebiegały bezproblemowo. Stażyści sumiennie wykonywali swoje zadania, przestrzegali regulaminu staży, a także regulaminów panujących w zakładach pracy. Dziewiętnastu beneficjentów odbywało staże w zawodach: operator koparko-ładowarki, spawacz, technolog robót wykończeniowych , florysta, masażysta, kosmetyczka, sprzedawca, kelner-barman-barista, kucharz.

Staże zawodowe były już ostatnim etapem realizacji projektu „Akcja Aktywizacja-YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Gwarancje dla młodzieży”, w którym uczestniczyło 19 osób, w wieku 18-24, z grupy NEET. Przed ich rozpoczęciem stażyści przeszli ścieżkę wsparcia, w skład której wchodziły zajęcia z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, psychologiem, kursy zawodowe, kursy komputerowe ECDL, kursy językowe, kursy prawa jazdy kat.B, warsztaty z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty. Głównym celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy młodych uczestników poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja kolejnego projektu pn.” Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Osoby w wieku 18-24 lata zainteresowane udziałem zapraszamy do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży ul. Brzeska 6.

 

Opis zdjęć:

Foto.1. Beneficjentka projektu podczas wykonywania masażu.

Fot. 2. Przygotowywanie posiłków przez beneficjenta projektu.

Foto 3 - Beneficjentka w trakcie stażu zawodowego na stanowisku kelner-barman-barista.

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama