Straż Miejska podsumowała 2016 rok

wloclawek.pl | 23.01.2017

W ubiegłym (2016) roku do Dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło 10078 interwencji. Strażnicy miejscy nałożyli 968 mandatów karnych, skierowano 201 wniosków o ukaranie do sądu, udzielono 5713 pouczeń.

Strażnicy miejscy byli mniej restrykcyjni wobec sprawców wykroczeń, bardziej nastawiając się na pouczanie osób popełniających wykroczenia. W 2016 roku strażnicy miejscy podjęli m.in. 988 interwencji wobec osób nietrzeźwych popełniających wybryki nieobyczajne, założyli 466 blokad na pojazdy, 9 samochodów zostało odholowanych, 200 osób poprosiło o możliwość pomocy przy odpaleniu pojazdów.

Najczęściej mieszkańcy dzwonili w sprawach dot. nieprawidłowego parkowania, zakłócania porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

Warto również wspomnieć o roli monitoringu miejskiego. W 2016 roku operatorzy monitoringu zgłosili 1 106 interwencji do dyżurnego Straży Miejskiej.

Ważnym elementem pracy strażników miejskich była działalność patrolu szkolnego, którego jednym z wielu zadań było prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do uczniów. Strażniczki oprócz typowych służb patrolowych w obrębie placówek oświatowych przeprowadziły 639 spotkań, w których uczestniczyło ponad 13.774 uczniów.

Bardzo ważną częścią pracy Straży Miejskiej jest bliska współpraca z Komendą Miejską Policji we Włocławku. W 2016 roku strażnicy miejscy wspólnie z policjantami z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zrealizowali łącznie 316 patroli w okresie największego nasilenia występowania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, tj. w godz. 14:00-22:00 i w godz. 22:00-6:00, oraz 42 patrole z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego. W 2016 roku doszło do 4 napaści na strażników miejskich.

Szczegółowa informacja jest opublikowana: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1173&Itemid=1

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama