MediaMarkt wspiera organizacje społeczne we Włocławku

nadesłane | 06.09.2017

Z okazji otwarcia nowego sklepu we Włocławku, MediaMarkt aktywnie angażuje się we wsparcie lokalnych organizacji społecznych. W ramach akcji towarzyszącej otwarciu sklepu, sieć przekaże wybranym organizacjom społecznym sprzęt o wartości 10 000 zł. 8 września w nowo otwartym włocławskim MediaMarkt startuje głosowanie, w którym mieszkańcy wybiorą organizację najbardziej potrzebującą wsparcia.

 

Od początku swojej działalności w Polsce MediaMarkt angażuje się w działania społeczne, realizując ideę „All business is local”. Firma wspiera lokalne organizacje w każdej miejscowości, w której otwierany jest nowy market.


MediaMarkt to więcej niż sklep z elektroniką użytkową – mówi Krzysztof Banaś, Kierownik MediaMarkt we Włocławku – Chcemy aktywnie towarzyszyć jej użytkownikom, pomagać w odkrywaniu przyjemności cyfrowego świata, ale też w odpowiedzialnym i umiejętnym korzystaniu z postępu technicznego. Cieszymy się, że dzięki temu możemy mieć udział w zrównoważonym rozwoju lokalnych społeczności.


Z okazji otwarcia sklepu we Włocławku, MediaMarkt przekaże wybranym miejscowym organizacjom dostępny w swojej ofercie sprzęt o łącznej wartości 10 000 zł. 8 września, w dniu otwarcia marketu, rozpocznie się głosowanie, w którym mieszkańcy zdecydują, która z organizacji ich zdaniem najbardziej potrzebuje wsparcia. Podobne akcje zostały wcześniej przeprowadzone w Piasecznie, Żorach i Gliwicach.


- Zależy nam na tym, by nasza pomoc była jak najbardziej efektywna. Nikt nie wie o lokalnych potrzebach więcej niż sami mieszkańcy, dlatego powierzyliśmy ten wybór w ich ręce. Wierzymy, że sprzęt przekazywany organizacjom pomoże im jak najlepiej realizować ich zadania – mówi Krzysztof Banaś, Kierownik MediaMarkt we Włocławku.


Do udziału w akcji zostały wytypowane:

  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną "OLIGO" działa na rzecz dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

  • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "SURDO" jego celem jest zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży z wadą słuchu.

  • Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA” działa na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo.


Głosowanie odbywać się będzie w nowym sklepie MediaMarkt, gdzie będą stały urny z nazwą każdej organizacji. Klienci będą mogli oddawać głos, wrzucając do nich żeton otrzymany od kasjera wraz z paragonem. Organizacja, która uzyska największą liczbę głosów, otrzyma sprzęt wartości o 8 000 zł, a każda z dwóch pozostałych – sprzęt o wartości 1 000 zł. Wszystkie trzy organizacje same zadecydują, jakie produkty przydadzą im się najbardziej.


 

Głosowanie potrwa do 8 października, a jego wynik zostanie ogłoszony 18 października we włocławskim MediaMarkt.


 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama