Klub JiM dla rodziców dzieci z autyzmem

wloclawek.pl | 23.01.2017

We Włocławku powstał Klub JiM przeznaczony dla rodziców dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi neurotrudnościami. Jest to 24 Klub JiM w Polsce. Wszystkie skupiają już ponad 3 tysiące rodziców.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Dotyka wielu obszarów życia i powoduje, że dzieci rozwijają się inaczej. Autyzm przejawia się w różnoraki sposób, m.in. poprzez trudności w nawiązywaniu relacji, wchodzeniu w interakcje lub w kłopotach z mówieniem. W Polsce diagnozuje się go już u 1 na 100 dzieci. Kluby JiM to miejsca, w których rodzice dzielą się doświadczeniami, wiedzą, radą ale nie tylko: to miejsce, w którym mogą po prostu porozmawiać lub nareszcie spotkać bezwarunkową akceptację i zrozumienie dla wyzwań, z którym przyszło się im mierzyć. W klubach – działając razem – stają się silniejsi.

Włocławski klub powołała do życia Izabela Piotrowska, która wraz z Fundacją JiM pomaga już od pewnego czasu rodzicom dzieci z neurotrudnościami – dwukrotnie organizowała m.in. we Włocławku kampanię „Polska na Niebiesko” 2 kwietnia, czyli w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu oraz tworzyła punktyinformacyjne nt. autyzmu przeznaczone dla rodziców.

Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Prowadzi Klinikę Diagnozy i Terapii JiM, Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkołę Przysposabiającą do pracy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Razem z osobami dorosłymi z autyzmem i z Zespołem Aspergera tworzy program Silniejsza Dorosłość.

Pomoc Fundacji JiM jest całkowicie bezpłatna.

Szczegółowy komunikat jest opublikowany: http://cop.wloclawek.pl/2017/01/we-wloclawku-powstaje-klub-jim-zrzeszajacy-rodzicow-dzieci-z-autyzmem/

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama