UM dofinansuje usuwanie azbestu

wloclawek.pl | 25.01.2017

Kwota 40 000 zł jest do rozdysponowania w tegorocznym, miejskim naborze wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest. Fundusze na ten cel pochodzą z budżetu Włocławka na 2017 rok, a dofinansowanie dotyczy nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek.

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania robót w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych.

O dofinansowanie robót mogą ubiegać się osoby, które użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych gminy Miasto Włocławek.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 31 marca 2017 r osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 na stanowisku Wydziału Gospodarki Miejskiej i Środowiska (tam również można pobrać formularze wniosków do wypełnienia) lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Środowiska, Zielony Rynek 11/13 , 87-800 Włocławek.

Wszelkie szczegóły dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu z nieruchomości osób fizycznych, w tym druki do wypełnienia, są również dostępne tutaj: http://www.bip.um.wlocl.pl/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-usuniecia-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-nieruchomosci-osob-fizycznych-znajdujacych-sie-na-terenie-miasta-wloclawek-ze-srodkow-budzetu-miasta-w-2017r/

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama