MPK na plusie po zmianach

wloclawek.pl | 26.01.2017

Prawie trzy tysiące biletów okresowych (sieciówek na wszystkie linie miejskie) kupili pasażerowie miejskich autobusów na styczeń tego roku. Analogicznie, w styczniu 2016 roku, sprzedało się ok. 1,5 tysiąca biletów okresowych.

Jeśli chodzi o wyniki finansowe, ze sprzedaży biletów okresowych w styczniu 2016 roku odnotowano kwotę 111.374,00 zł. Natomiast sprzedaż biletów okresowych w styczniu 2017 roku przyniosła wynik w kwocie 156.250,00 zł.

Na zmianach w taryfach komunikacji miejskiej skorzystali również posiadacze Kart Dużej Rodziny. Przypomnijmy, że do korzystania z przejazdów ulgowych 70% środkami komunikacji miejskiej na podstawie biletu okresowego uprawnione są dzieci objęte programem „Włocławska Karta Dużej Rodziny” do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę w szkole lub szkole wyższej - do 25 roku życia. 

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama