Wojsko wzywa

wloclawek.pl | 02.02.2017

Od 7 lutego do 14 marca w godz. 7.15 - 15.30 w Klubie „Zazamcze” przy ul. Toruńskiej będzie pracowała Komisja Lekarska Nr 1.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje osoby podlegające obowiązkowi stawiennictwa, zameldowane na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie miasta Włocławek.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:

- mężczyźni urodzeni w 1998 r.;

- mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków

- osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Więcej informacji na ten temat: http://www.bip.um.wlocl.pl/kwalifikacja-wojskowa-w-2017-roku/

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama