Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji dobiegają końca

wloclawek.pl | 10.02.2017

Ostatnie spotkanie dyskusyjne w ramach konsultacji społecznych, które trwają od 8 grudnia 2016 roku, miało miejsce we wtorek 7 lutego w kawiarni obywatelskiej przy 3 Maja 9.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji zdjęć ze spaceru badawczego po proponowanym obszarze rewitalizacji, który odbył się w sobotę 4 lutego. Rozmowę moderował Paweł Kołacz z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. Opowiadał, które miejsca i dlaczego należałoby poddać rewitalizacji.

Podobnie jak podczas sobotniego spotkania, także w czasie wtorkowego wniesiono uwagi, wnioski, spostrzeżenia dotyczące m.in. gminnej pomocy zarządcom nieruchomości w remontowaniu elewacji kamienic i przywrócenia życia na ul. 3 Maja (podobny postulat pojawił się podczas sobotniej dyskusji).

Więcej na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/pl/blog/wpis/48

Jeszcze przez kilka dni, w terminie do 12.02.2017 roku, w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Włocławka, można zgłaszać swoje sugestie dotyczące rewitalizacji Śródmieścia:

- w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206, II piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30 14.00,

- w Kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”, 3 Maja 9, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 - 18.00, soboty w godz. 11.00 - 16.00.

oraz wypełniając ankietę w formie papierowej lub elektronicznej dostępną pod adresem http://rewitalizacja.wloclawek.eu

Zachęcamy również do zapoznania się z „Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Włocławka” oraz mapą obrazującą wyżej wymienione obszary. Dokument dostępny na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu oraz w kawiarni obywatelskiej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych! Warto dodać, że do procesu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji planuje się zaprosić przedstawicieli wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w tym m.in. mieszkańców obszaru, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, właścicieli, czy zarządców nieruchomości.

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama