Włocławska Karta Dużej Rodziny

wloclawek.pl | 17.02.2017

Łącznie 3177 osób, w tym 1112 dorosłych i 2065 dzieci, korzysta z Włocławskiej Karty Dużej Rodziny.

Na liście podmiotów oferujących zniżki i ulgi w ramach Włocławskiej Karty Dużej Rodziny jest 25 miejsc. Warto przypomnieć, że bonusy oferują między innymi instytucje miejskie:

- przedszkola publiczne - 75% zniżki na każde dziecko korzystające z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek,

- Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej - 7% rabatu na świadczenia z zakresu rentgenodiagnostyki, badań USG, zabiegów fizjoterapeutycznych, szczepień ochronnych,

- Centrum Kultury Browar B. - 15% zniżki na bilety wstępu na imprezy, koncerty, wernisaże, itp., których organizatorem jest Centrum Kultury „Browar B.”, odbywające się od poniedziałku do niedzieli dla całych rodzin.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - 10% zniżki od ceny za usługi świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku na zlecenie klienta. Upust stosuje się do usług związanych z przyłączaniem do sieci, eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usług związanych z obsługą infrastruktury oraz badań laboratoryjnych. Upust nie ma zastosowania do cen taryfowych w ramach zbiorowego doprowadzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Teatr Impresaryjny - ulgowe bilety dla dorosłych posiadaczy Karty Dużej Rodziny na odpłatne imprezy o charakterze kulturalnym organizowane przez Teatr Impresaryjny, odbywające się w budynku Teatru przy ul. Wojska Polskiego 13 oraz poza tym obiektem, a także na spektakle przygotowywane przez zespoły teatralne działające przy Teatrze Impresaryjnym, tj. Teatr Ludzi Upartych, Teatr SKENE, jak i spektakli sprowadzanych z zewnątrz.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - 70% zniżki na bilety okresowe dla dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny.

- Miejski Zespół Żłobków - 50% zniżki od obowiązującej opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Zespole Żłobków we Włocławku.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w/g cennika: http://www.archiwum.bip.um.wlocl.pl/pliki/uch_65_2015.pdf

- Galeria Sztuki Współczesnej - zniżka ceny biletu wstępu na wystawy – dla osób posiadających Włocławską KDR cena biletu - 1 zł, 15% rabatu na wstęp na warsztaty twórcze i wydarzenia odpłatne.

Można też skorzystać ze zniżek w miejskiej jadłodajni czy restauracji „Ratuszowa”.

Pełna lista zniżek i ulg: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/73/131/znizki-i-ulgi-w-ramach-wloclawskiej-karty-duzej-rodziny

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama