Jest projekt nowej sieci szkół we Włocławku

wloclawek.pl | 23.02.2017

W dniu 27 lutego 2017, na sesji Rady Miasta Włocławek, radni wypowiedzą się na temat projektu uchwały w sprawie propozycji dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

- Projekt, który został wypracowany, nie jest projektem Urzędu Miasta; jest to projekt określony w konsultacjach, rozmowach i dyskusjach na wielu poziomach. Były to rozmowy m.in. z rodzicami, nauczycielami, przedstawicielami Kuratorium Oświaty - powiedziała Barbara Moraczewska, zastępca prezydenta Włocławka, na spotkaniu prasowym poświęconym tej tematyce.

Przypomnijmy: zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 roku każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty, z mocy nowej ustawy przekształca się na 8-letnią szkołę podstawową, natomiast na mocy art. 127 gimnazja ulegają likwidacji poprzez wygaszanie.

W prace nad projektem nowej sieci szkół we Włocławku byli zaangażowani m.in. członkowie, powołanego przez Prezydenta Włocławka, zespołu konsultacyjnego ds. reorganizacji sieci szkół i placówek. Skład zespołu i jego kompetencje: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-3222016-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-7-listopada-2016-r-w-sprawie-powolania-zespolu-konsultacyjnego-do-spraw-reorganizacji-sieci-szkol-i-placowek/ 

Szczegóły projektu uchwały w sprawie propozycji dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego: http://www.bip.um.wlocl.pl/projekty-uchwal-pod-obrady-xxix-sesji-rady-miasta-wloclawek/  (projekt uchwały 14).
 

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama