Rewitalizacja Włocławka - zakończono konsultacje społeczne

wloclawek.pl | 27.02.2017

12 lutego 2017 r. zakończyły się, trwające od 8 grudnia br., konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek.

Od mieszkańców Włocławka wpłynęło ogółem 117 uwag, opinii oraz wniosków złożonych w formie pisemnej bądź elektronicznej.

W ramach powyższych konsultacji przeprowadzono 8.12.2016 r. spotkanie z mieszkańcami otwierające proces konsultacji oraz dwa spotkania dyskusyjne, które odbyły się 4 i 7 lutego, plus spacer badawczy.

Obecnie dokonywana jest analiza złożonych wniosków w kontekście ustalania granic ww. obszarów.


 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama