Ulice do przebudowy

wloclawek.pl | 07.03.2017

Ulice: Jastrzębia, Wrzosowa i Grodzka do przebudowy Urząd Miasta ogłosił przetarg na przebudowę dróg gminnych, z podziałem na 2 zadania.

Zadanie nr 1 to przebudowa ulicy Wrzosowej na odcinku od ulicy Willowej do ulicy Grodzkiej, zadanie nr 2 - przebudowa ulicy Jastrzębiej.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie niezbędnych robót ziemnych i ułożenie nawierzchni. W przypadku ulicy Wrzosowej wykonawca zobowiązany będzie również do dostosowania wysokościowego niwelety ul. Wrzosowej (skrzyżowanie z ul. Grodzką) do istniejącego projektu ul. Grodzkiej.

Data otwarcia ofert w tym przetargu to 17.03.2017.

Określony w specyfikacji przetargowej termin realizacji obydwu zadań wynosi 80 dni.

Kolejnym z ogłoszonych przez miasto postępowań, jest przetarg na rozbudowę ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową ulicy Grodzkiej na odcinku od skrzyżowania z mostem Marszałka Rydza Śmigłego do Grodzkiej 83a. To odcinek o długości ok. 1490 m wraz z odcinkami przejściowymi powiązania nowych nawierzchni jezdni, ciągów pieszych i rowerowych z już istniejącymi.

Data otwarcia ofert w tym przetargu to 17.03.2017.

Termin realizacji zadania został określony na 31.12.2017.

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama