Park Sienkiewicza odzyska blask

wloclawek.pl | 13.03.2017

Urząd Miasta ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. Henryka Sienkiewicza. Specyfikacja przetargowa obejmuje 2 zadania: zadanie nr 1 – „Usunięcie drzew i krzewów”, zadanie nr 2 – „Oczyszczenie stawów”.

W ramach zadania nr 1 będą usuwane drzewa i krzewy suche lub zamierające, zdegradowane grupy krzewów i podrostu samosiewu, ze szczególnym uwzględnieniem selekcji gatunków ekspansywnych (przede wszystkim klonu jesionolistnego i ałyczy), karpiny drzew wyciętych w okresie wcześniejszym, a także drzewa i krzewy kolidujące z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz z projektowaną inwestycją.

W ramach zadania nr 2, stawy i baseny zostaną oczyszczone z roślinności, namuły usunięte, a wszelkie zanieczyszczenia wywiezione.

Wszelkie czynności zostaną zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez Pracownię Architektury Krajobrazu - Ewa Szulc z Włocławka.

Otwarcie ofert w tym przetargu nastąpi 23.03.2017.

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama