Kursy zawodowe rozpoczęte

CEiPM | 14.03.2017

Beneficjenci projektu” Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego przez włocławskie Centrum Edukacji i Pracy rozpoczęli kursy zawodowe .

Wybór szkoleń zawodowych dla dwudziestu uczestników projektu uwzględniał oprócz zapotrzebowania zgłaszanego przez uczestników, również ich predyspozycje i zainteresowania zawodowe określone przez doradców zawodowych podczas tworzenia Indywidualnego Planu Działania.  Szkolenia mają na celu zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia  po zakończeniu projekty. We Włocławku odbywają się one w zawodach: florysta, opiekun osób starszych i dzieci, kucharz, masażysta – refleksjolog, technolog robót wykończeniowych, operator koparko-ładowarki, kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci, profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowych programów handlowych, spawacz metodami MAG-TIG, kelner – barman- barista. Proponowane formy wsparcia w projekcie są  okazją do zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu. Podczas zajęć beneficjenci zdobywają wiedzę teoretyczną  oraz praktyczną,  która w następnym etapie projektu wykorzystana zostanie przy realizacji 3-miesięcznych staży zawodowych. Ponadto beneficjenci projektu uczestniczyli w  indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem, zapobiegania depresji wśród młodzieży, kursów językowych i ECDL, oraz sześć osób w kursie prawa jazdy kat. B. Po zakończeniu kursów zawodowych z uczestnikami projektu przeprowadzone zostaną zajęcia z przedsiębiorczości oraz warsztaty z kreowania wizerunku  połączone z usługą stylisty i przeprowadzeniem metamorfozy każdego z beneficjentów.

Projekt „ Akcja Aktywizacja – YEI”  realizowany jest w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy na terenie całego kraju w ramach  Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 Autor tekstu: Halina Łukaszewka – specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Autor zdjęć: Halina Łukaszewka – specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Fot. 1. Beneficjentki projektu w zawodzie florysta podczas zajęć praktycznych.

Foto.2. Beneficjent projektu podczas zajęć praktycznych w zawodzie spawacz.

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama