AZK stawia na nowoczesność

wloclawek.pl | 22.03.2017

Administracja Zasobów Komunalnych ma w planach uruchomienie portalu do indywidualnego podglądu konta czynszowego za pomocą Internetu. Po uruchomieniu przeglądarki, na podstawie pisemnego oświadczenia lokatora złożonego w siedzibie AZK, będzie można uzyskać login dostępu do swojego konta.

Aby plany te mogły zostać zrealizowane, a lokatorzy zyskali wygodny dostęp do nowoczesnych funkcji, od dnia 1.04.2017r. Administracja Zasobów Komunalnych wprowadza nowy system rozliczeniowy zużycia wody zimnej, ciepłej i odprowadzenia ścieków w formie zaliczki. Zaliczka stanowi obciążenie za średnie miesięczne zużycie wody i odprowadzenie ścieków na podstawie przeprowadzonej kalkulacji poniesionych kosztów w minionym okresie.

Ustalone zaliczki należy wnosić miesięcznie równocześnie z innymi opłatami za korzystanie z lokalu, tj. do ostatniego dnia każdego miesiąca.

AZK informuje, że rozliczenie powyższej zaliczki nastąpi raz do roku na podstawie odczytanych wodomierzy w stosunku do poniesionych kosztów na całym budynku w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczeń kosztów mediów w lokalach stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Odczyty wodomierzy dokonywane będą w budynkach gminnych raz na kwartał, a w lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych raz w miesiącu.


 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama