Międzynarodowy projekt na rzecz wsparcia firm

wloclawek.pl | 23.03.2017

W kwietniu 2016 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację SME Internationalisation Exchange - projektu finansowanego ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Europe.

Głównym założeniem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, której efektem będzie stworzenie odpowiednich narzędzi pozwalających wspierać firmy w umiędzynaradawianiu ich działalności.

W realizację projektu zaangażowanych zostało 7 partnerów reprezentujących kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Projekt będzie składał się z dwóch etapów: 1 etap – międzyregionalne wzajemne uczenie się, poprzez które nastąpi przeanalizowanie i udokumentowanie dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia firm; 2 etap – wdrożenie planu działania, zawierającego wskazówki i rekomendacje dotyczące poprawienia efektywności wspierania umiędzynaradawiania firm dla instytucji zarządzających wdrażaniem funduszy unijnych.

W ramach projektu partnerzy będą mieli do zrealizowania m.in. takie cele, jak: stworzenie regionalnych planów działania z zaleceniami i propozycjami konkretnych działań na rzecz usprawnienia polityk internacjonalizacji MŚP w regionach Europy, wdrożenie usprawnień i zmian w polityce regionalnej w ramach fazy 2 niniejszego projektu w oparciu o najlepsze praktyki i wymianę doświadczeń podczas fazy 1, ocena skuteczności realizacji polityki w każdym z regionów partnerstwa.

Przypomnijmy: dnia 15 marca w Toruńskim Parku Technologicznym odbędzie się drugie spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Interesariuszy (KPGI) projektu SME Internationalisation Exchange (SIE). Reprezentantem Włocławka na spotkaniu Kujawsko-Pomorskiej Grupy Interesariuszy był Robert Zaręba – szef Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta.

Więcej informacji o projekcie: http://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/internacjonalizacja-msp/


 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama