Śródmieście na drodze do zmian

wloclawek.pl | 30.03.2017

Projekt „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” wkracza w kolejny etap.

Podczas XXX sesji Rady Miasta radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zostały wyznaczone, teraz trwają przygotowania do utworzenia grup roboczych, których efekty pracy będą wykorzystywane przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Włocławek

Wszelkie informacje dotyczące naboru do grup roboczych oraz tematyki pracy tychże grup będzie można uzyskać już niedługo w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek oraz w kawiarni obywatelskiej. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama