Finansowe wsparcie RPO dla biznesu

wloclawek.pl | 03.04.2017

W marcu przedstawiciele samorządu województwa podpisali umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchamiającą ponad 205 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach instrumentów finansowych. To ważne wsparcie, które pomoże w rozwoju regionalnej przedsiębiorczości.

Będą to środki na działania z zakresu: wspierania najmniejszych przedsiębiorców, wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R), rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz pomocy w poszukiwaniach zagranicznych rynków zbytu i partnerów biznesowych.

Do końca czerwca planowane jest także zawarcie umów z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju (z zakresie inwestycji w innowacje) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej).

Pełna informacja na ten temat: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/30666-instrumenty-dla-biznesu


 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama