Posadzą drzewka w centrum

wloclawek.pl | 24.04.2017

W ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi, w dniu 25 kwietnia o godz. 13.00 odbędzie się akcja sadzenia drzew i krzewów w wybranym miejscu we Włocławku. W przedsięwzięciu wezmą udział władze miasta Włocławek i zaproszeni goście.

W tym roku terenem przeznaczonym do przeprowadzenia akcji jest dawny skwer naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 10 przy ulicy Starodębskiej 26a i 26b. Miejsce to stanie się kolorowym i atrakcyjnym zakątkiem za sprawą różnych gatunków drzew i krzewów w tym m.in. klonów, tawuł oraz forsycji.

W obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi włączyły się również włocławskie szkoły i przedszkola – łącznie blisko 40 placówek oświatowych.

W szkołach i przedszkolach odbyły się zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii, zabawy badawcze, happeningi, wycieczki tematyczne. Dzieci sadziły również rośliny przy swoich placówkach, np. Szkoła Podstawowa nr 2 posadziła na swoim ternie prawie pół tysiąca krzewów. W akcji brali udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. Natomiast w Przedszkolu Publicznym nr 13 odbył się pokaz mody ekologicznej, dzieci posadziły też kwiaty w przedszkolnym ogrodzie. Uczniowie SP 10, w ramach obchodów Dnia Ziemi, m.in. zaprezentowały w szkole przedstawienie na temat zdrowego, ekologicznego żywienia. W Przedszkolu Publicznym nr 17 dzieci filtrowały wodę, wykonywały kolorowe rybki z materiałów z odzysku, wśród dzieci powołano „eko-strażników”.

To tylko niektóre przykłady wydarzeń, które opracowano i przeprowadzono w szkolnych i przedszkolnych społecznościach. Najpopularniejsze okazało się sadzenie roślin (oprócz wyżej wymienionych, również w SP 22, PP 30, ZS 1, PP 14, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, PP 12, PP 9, G2).

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama