Włocławianie ze stypendiami na koncie

wloclawek.pl | 12.01.2017

Pierwsza transza środków przyznanych w ramach marszałkowskiego projektu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw” wpłynęła już na konta beneficjentów. W roku szkolnym 2016/2017 pomoc finansowa trafi do ponad 1,7 tysiąca uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym do ponad 120 uczniów z Włocławka.

Stypendia „Prymus Pomorza i Kujaw” są wypłacane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zaplanowano 7 naborów wniosków. O wsparcie mogą aplikować uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego uzdolnieni w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki, języków obcych oraz przedsiębiorczości, którzy są finalistami lub laureatami konkursów lub olimpiad w tych przedmiotach.

W wyniku pierwszego naboru wniosków, na rok szkolny 2016/2017, wsparcie otrzymało 1724 uczniów. Pomoc trafiła do wszystkich, którzy złożyli prawidłowo wypełniony wniosek oraz spełnili kryteria formalne naboru. Nasi najmłodsi stypendyści mają 11-12 lat, a najwięcej stypendiów trafi do piętnasto-, szesnasto- i siedemnastolatków.

Całkowita kwota przyznanego stypendium to 3 tysiące złotych na okres 10 miesięcy. Pierwsza transza – 800 złotych – wpłynęła już na konta beneficjentów. Kolejna przelew planowany jest w pierwszym kwartale roku. Ostatnia transza zostanie wypłacona do końca roku szkolnego 2016/2017.

Pełna informacja jest opublikowana: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/30309-prymusi-ze-stypendiami-2

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

Reklama