Reedycja programu: "Zero tolerancji dla nietrzeźwości"

wloclawek.pl | 04.05.2017

Straż Miejska we Włocławku rozpoczyna reedycję programu: „Zero tolerancji dla nietrzeźwości". Podstawowym celem przedsięwzięcia jest eliminacja z przestrzeni społecznej zjawisk zakłócających ład i porządek publiczny, których źródłem jest spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych.

Strażnicy miejscy będą kontrolowali ze szczególnym nasileniem takie miejsca jak parki miejskie i skwery, deptaki, okolice sklepów gdzie odnotowywane są zgłoszenia od mieszkańców związane ze spożywaniem alkoholu. Przy tych działaniach strażnicy będa również wykorzystywać system monitoringu oraz patrole rowerowe, aby skuteczniej realizować założone cele programu. Przewidywana jest również kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży oraz placówek handlowych pod kątem spełniania wymogów formalnych związanych ze sprzedażą alkoholu.

Warto podkreślić, że w ubiegłym (2016) roku funkcjonariusze Straży Miejskiej we Włocławku, w ramach realizacji tego programu, nałożyli 140 mandatów karnych za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, a odsetek sankcji z tego tytułu wyniósł ponad 90,5% w ogólnej liczbie zastosowanych środków oddziaływania wychowawczego. Działania te wpisują się w analizy Komendy Miejskiej Policji oraz statystyki Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych jest wskazywane jako wiodące naruszenie prawa w naszym województwie.

Pełna informacja na ten temat: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1209&Itemid=1


 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama