Razem zmienimy Śródmieście

wloclawek.pl | 22.05.2017

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 25 maja o godz. 18.00 w Starej Remizie przy ul. Żabiej 8.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wyniki pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji Włocławka oraz propozycja dla osób zainteresowanych przygotowywaniem w grupach tematycznych rozwiązań problemów zdiagnozowanych w ww. obszarze.

Rozwiązania te, wypracowane pod kierunkiem moderatorów, stanowić będą wkład do Gminnego Programu Rewitalizacji, którego realizacja prowadzona w kolejnych latach, spowodować ma wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Aby proces rewitalizacji Śródmieścia przyniósł jak najlepsze efekty potrzebne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy, w tym: mieszkańców, przedsiębiorców i społeczników.

Grup tematycznych, do których nabór rozpocznie się 25 maja i trwać będzie do 4 czerwca br., zaplanowano 10, a ich tematyka obejmie następujące zagadnienia:

- poprawa standardów mieszkaniowych w obszarze rewitalizacji,

- nowa jakość przestrzeni, w tym jej zagospodarowanie,

- wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji,

- poprawa oferty spędzania wolnego czasu, w tym zapewnienie aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców,

- aktywizacja zawodowa, w tym wypracowanie skutecznych mechanizmów trwałego  wchodzenia na rynek pracy,

- rozwój przedsiębiorczości, w tym działania wspierające przedsiębiorców,

- aktywizacja społeczna i obywatelska, w tym wyrównanie szans mieszkańców mniej  zaradnych, potrzebujących wsparcia

- wsparcie mieszkańców w zmniejszaniu zadłużeń czynszowych,

- aktywizacja i integracja seniorów z innymi mieszkańcami,

- zmiana wizerunku Śródmieścia.

Podczas spotkania zostanie przybliżony cel i metody pracy każdej z grup. Eksperci przedstawią również terminarz pierwszych spotkań i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 25.05 na stronie internetowej: rewitalizacja.wloclawek.eu w zakładce „Zaangażuj się” oraz w „Śródmieście Cafe” przy 3 Maja 9 w godzinach pracy kawiarni obywatelskiej (tj. pn.-pt. 11.00-18.00, sob. 11.00-16.00).

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama