Na Wienieckiej powstanie więcej miejsc postojowych

wloclawek.pl | 25.05.2017

Ulicą Wieniecką będzie biegła nowa droga rowerowa, powstaną też miejsca postojowe. Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg, którego przedmiotem jest rozbudowa ulicy Wienieckiej na odcinku od ul. Wesołej w kierunku ul. Toruńskiej. W tym rejonie miasta powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy: ścieżka dla cyklistów i chodnik. W rejonie zatok autobusowych zaprojektowano perony wraz z utwardzeniem terenu pod wiaty przystankowe.

Zadanie zrealizuje Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM, za cenę oferty brutto wynoszącą 544.289,02 zł. Wykonawca będzie miał na to 180 dni.

Warto dodać, że przy ul. Wienieckiej powstaną również nowe miejsca parkingowe.

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg, którego przedmiotem są roboty budowlane związane z przebudową ulicy Wienieckiej na odcinku o długości około 270 metrów.

W tym rejonie powstanie 31 nowych stanowisk postojowych, zostanie przebudowana ścieżka rowerowa i chodniki. Roboty obejmą też utwardzenie terenu (tzw. martwych pól) i urządzenie zieleni.

W przetargu wyłoniono realizatora zadania: Drogi i Mosty Antoni Popowski, za cenę oferty brutto: 225.212,14 zł i terminem realizacji do 11 sierpnia 2017 r.

 

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama