Wystartowała VI edycja Spółdzielni Pomysłów

wloclawek.pl | 12.06.2017

Konkurs jest kierowany do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji, mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

1.osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, którym bliska jest idea współdziałania i chcą zmienić swoją okolicę na lepsze, angażując przy tym inne osoby w swoją inicjatywę,

2.stowarzyszenia (z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 210) i fundacje, zarejestrowane i działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lokalne inicjatywy można zgłaszać do 26 czerwca 2017 r.

Szczegóły na stronie: http://www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow.

 

 

 

                                               dodaj komentarz

Współpracujemy

 

 

 

Reklama